Postępowania przetargowe

Ogłoszenie o pracę: Rehabilitant/Fizjoterapeuta

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

 

Ogłoszenie o pracę: Opiekun medyczny

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

 

Zapytanie Ofertowe: „Zakup dostępu do systemu Teleopieki wraz z opaskami na potrzeby uruchomienia centrum operacyjno-pomocowego dla Gminy Wojciechów”.

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

Termin złożenia ofert do 15.06.2022 r.

  • Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Załącznik 1 – Formularz oferty – POBIERZ
  • Załącznik 2 – Oświadczenie –  POBIERZ

 

Zapytanie Ofertowe: „Zakup dostępu do systemu Teleopieki wraz z opaskami na potrzeby uruchomienia centrum operacyjno-pomocowego dla Gminy Garbów”.

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

Termin złożenia ofert do 15.06.2022 r.

  • Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Załącznik 1 – Formularz oferty – POBIERZ
  • Załącznik 2 – Oświadczenie –  POBIERZ

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 20 maja 2022 r.

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

  • Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Załączniki do zapytania ofertowego – POBIERZ

 

Ogłoszenie o pracę: Opiekun medyczny

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

 

Ogłoszenie o pracę: Rehabilitant/Fizjoterapeuta

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

 

Ogłoszenie o pracę: Ratownik medyczny

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

 

 

 

Ogłoszenie o pracę: Pielęgniarka

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Fizjoterapeuta

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Opiekun medyczny

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Animator kultury

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów”.

Ogłoszenie o pracę: Animator kultury

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

 

 

Ogłoszenie o pracę: Opiekun medyczny

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Fizjoterapeuta

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Pielęgniarka

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

 

Ogłoszenie o pracę: Ratownik medyczny

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

 


Ogłoszenie o pracę: Rehabilitant/Fizjoterapeuta

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”

 

Ogłoszenie o pracę: Opiekun medyczny

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”

 

Informacja o wynikach z dnia 20 listopada 2020r.

DOTYCZY: Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 listopada 2020r.

 

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 listopada 2020r.

 

Informacja o wynikach z dnia 15 lipca 2020r.

DOTYCZY: Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 07 lipca 2020r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 07 lipca 2020r.

 

Informacja o wynikach z dnia 15 maja 2020

DOTYCZY: Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 07 lutego 2020r.

 

Informacja o unieważnieniu z dnia 9 czerwca 2020r

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. ślaskim z dnia 08 maja 2020r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim z dnia 08 maja 2020r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 07 lutego 2020r.

 

Informacja o unieważnieniu z dnia 14 listopada 2019r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. ślaskim z dnia 04 listopada 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi ratownictwa medycznego na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim z dnia 04 listopada 2019r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH z dnia 24 września 2019r.

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

ZESTAWIENIE ZMIAN Z DNIA 22 SIERPNIA 2019R. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r. na Zapytanie ofertenta zdnia 22 sierpnia 2019r. odnośnie przedłużenia treminu skladania ofert

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r. na Zapytanie ofertenta z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2019r. na Zapytanie ofertenta z dnia 20 sierpnia 2019 r

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 20 sierpnia 2019r. na Zapytanie ofertenta z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 16 sierpnia 2019r. na Zapytanie ofertenta z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

Informacja o unieważnieniu z dnia 14 sierpnia 2019r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r.

 

Odpowiedź z dnia 05 sierpnia 2019r. na zapytanie ofertenta z dnia 02 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne na terenie miasta Bytomia w woj.Śląskim z dnia 31.07.2019r.

 

Informacja o wynikach z dnia 02.08.2019r.

DOTYCZY Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. – ZMIANA W DNIU 19 LIPCA 2019r.

 

Informacja o wynikach z dnia 02.08.2019r.

DOTYCZY – Zapytania ofertowego z zakresu wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. – ZMIANA W DNIU 17 LIPCA 2019r. i 19 LIPCA 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usług opiekuńcze i pielegnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 31 lipca 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacji na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 31 lipca 2019r.

 

Informacja o wynikach z dnia 29.07.2019r.

DOTYCZY: Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r. – – ZMIANA Z DNIA 19 LIPCA 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.- ZMIANA Z DNIA 19 LIPCA 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacji na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.- ZMIANA Z DNIA 19 LIPCA 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielegnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. – ZMIANA Z DNIA 19 LIPCA 2019r.

 

Odpowiedź oferenta na pytanie z dnia 18.07.2019r. do Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r.

 

Odpowiedź oferenta na pytanie z dnia 17.07.2019r. do Zapytania ofertowego w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.- ZMIANA Z DNIA 17 LIPCA 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacji na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.- ZMIANA Z DNIA 17 LIPCA 2019r.

 

AKTUALNE – Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r. – ZMIANA Z DNIA 17 LIPCA 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 15 lipca 2019r.

 

Zawiadomienie i unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny z dnia 15 lipca 2019r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r. – zmiana z dnia 05.07.2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi rehabilitacji na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 12 lipca 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczacego usługi ratownictwa medycznego na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 10 lipca 2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r. – zmiana z dnia 05.07.2019r. – AKTUALNE

 

Odpowiedź do oferenta na pytanie z dnia 05.07.2019r. do Zapytania Ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25.06.2019r

 

Odpowiedź do oferenta na pytanie z dnia 04.07.2019r. do Zapytania Ofertowego w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25.06.2019r.

 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych z dnia 25 czerwca 2019r.