O spółce

MKW S.A. jest właścicielem marki TeleMED24 oraz ZdrójMED. Spółka akcyjna powstała dnia 12 maja 2021 r. z przekształcenia z MKW sp. z o.o.

W tej formie prawnej rozpoczęła działalność w 2002 roku jako kontynuacja działalności gospodarczej zarejestrowanej w 1999 roku.

Założycielem i prezesem od początku jest Wincenty Pelc.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000898943.
Jesteśmy również podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr: 00000026085.

Spółka działa na podstawie trzech głównych filarów:

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa

 

Fiizjoterapia ambulatoryjna

 

Teleopieka

Władze Spółki

Kadra zarządzająca

Wincenty Pelc

Prezes Zarządu/Założyciel

Misja

Misją MKW Spółki Akcyjnej jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób niesamodzielnych i starszych wymagających opieki świadczonej zarówno w sposób tradycyjny, jak i zdalny.

Wizja

MKW S.A. jest znaczącą spółką na krajowym rynku usług telemedycznym, firmą, która oferuje potrzebującym możliwość kompleksowej opieki świadczonej zarówno w sposób bezpośredni jak i zdalny. Osiągnęliśmy tę pozycję dzięki rozumieniu i zaspokajaniu oczekiwań oraz unikalnych potrzeb naszych pacjentów i ich rodzin. Wizja Spółki reprezentuje nasze najistotniejsze dążenia. Stanowi cel i jest powodem, dla którego istniejemy jako firma. Naszą Wizją jest, by być firmą, która najlepiej rozumie i zaspokaja potrzeby osób niesamodzielnych i starszych w zakresie produktu i obsługi.

Cele

Tym na co stawia Spółka i co bardzo przyśpieszyła pandemia jest teleopieka. W naszej działalności tworzymy model hybrydowy. Łączymy teleopiekę realizowaną przez ratowników medycznych oraz osobiste wizyty innego personelu medycznego. W tej usłudze ratownik medyczny sprawuje zdalny, 24-godzinny nadzór nad pacjentem zaopatrzonym w opaskę pozwalającą między innymi na wezwanie pomocy, komunikację głosową dwustronną, lokalizację podopiecznego, pomiar tętna, detekcję upadku czy też automatyczne wezwanie pomocy. Klienci uzyskują natychmiastowy i całodobowy dostęp do opieki zdalnej i teleporad specjalistów. Mają możliwość otrzymania e-recepty czy też e-zwolnienia. Koszty proponowanych przez nas usług są zdecydowanie niższe od usług świadczonych w sposób bezpośredni.

Atuty

  • wieloletnie doświadczenie w branży medycznej,
  • wykwalifikowana i sprawdzona kadra zarządzająca,
  • duża sprawność działania i zaangażowanie w realizację celów,
  • współpraca z wiodącymi podmiotami na rynku (między innymi PZU, Medicover),
  • właściciel wysokiej klasy lokali, w których świadczone są usługi,
  • właściciel wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu,
  • certyfikat ISO 9001:2015-10,
  • wykonywanie kompleksowych usług w zakresie świadczeń opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych,
  • działalność na bardzo perspektywicznym rynku telemedycznym.

6,2 mln

wizyt zamówionych przez internet w 2020 roku

16%

więcej wizyt umówionych online w 2020 niż 2019 roku

56 tys.

zadanych online pytań do lekarzy

Źródło: Raport Znany Lekarz, 12.2020

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015-10

Posiadana wiedza i doświadczenie oraz wysokie standardy usług zostały wielokrotnie docenione między innymi przez Bureau Veritas Polska, Noble Cert sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S.A. (Test & Certification Institute), a następnie PNG Spółka z o.o., który na podstawie przeprowadzonych auditów stwierdził, iż spełniamy wymogi normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Firma odpowiedzialna społecznie

Przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. wdrożyliśmy w naszej spółce Strategię Zarządzania wiekiem, biorąc udział w projekcie Lider CSR – zarządzanie wiekiem.
Jako firma społecznie odpowiedzialna z dumą możemy się posługiwać takim tytułem.