2021

Przekształcenie w spółkę akcyjną

 

Jako podmiot leczniczy spółka działa kilkanaście lat. Planując przyszłość marki TeleMED24, postanawia przekształcić się w MKW S.A. i zaprosić wspólników do naszego projektu.

 
2019

Granty na telemedycynę

 

Uzyskanie kolejnych dofinansowań na projekt telemedyczny w ramach RPO województwa śląskiego, na łączną kwotę 5 000 000 zł. Realizacja jednego z projektów trwa nadal.

 
2014

Nowe oddziały, nowe usługi

 

Spółka poszerza działalność o usługi związane z pielęgniarską długoterminową opieką domową i otwiera nowe oddziały.

 
2013

Pierwsze kroki w telemedycynie

 

Rozpoczęcie prac nad projektem telemedycznym.

 
2012

Kontrakt z NFZ

 

Spółka działa w obszarze rehabilitacji i podpisuje pierwszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 
2011

Otrzymanie status podmiotu leczniczego

 

Spółka otrzymuje dofinansowanie w ramach RPO woj. świętokrzyskie na lata 2007 – 2013 i działa już w obszarze usług leczniczych.

 
2008

Poszerzenie działalności o nową branżę

 

Po koniec roku spółka nabyła nieruchomość w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na działalność leczniczą. Rok zamyka przychodem przekraczającym 1 000 000 zł.

 
2005

Rozszerzenie działalności na 5 miast

 

Spółka zostaje wpisana na listy kandydatów na Syndyka w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie oraz Rzeszowie. Pełni obowiązki syndyka w kilku postępowaniach.

 
2002

Powstanie spółki MKW

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę działającą na rynku wierzytelności