2022 SUKCESY

2021/2022
 
 

Przekształcenie w spółkę akcyjną

 

Jako podmiot leczniczy spółka działa kilkanaście lat. Planując przyszłość marki TeleMED24, postanawia przekształcić się w MKW S.A. i zaprosić wspólników do naszego projektu.

 

Współpraca z MedApp SA

Spółka podpisuje umowę o współpracy z MedApp S.A. dzięki której pacjenci będący pod opieką bytomskiej placówki tej sieci, zyskają dostęp do pełnego, zdalnego monitoringu i diagnostyki chorób serca oraz układu krwionośnego opartego na rozwiązaniach platformy CarnaLife System.

Głos Seniora

Spółka rozpoczyna współpracę ze Stowarzyszeniem MANKO oraz czasopismem Głosem Seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora

Spółka zostaje partnerem programu Ogólnopolska Karta Seniora.

3 co do wielkości tego rodzaju placówka w Polsce

MKW S.A. podpisuje kontrakt na kilkuset podopiecznych i staje się 3 co do wielkości placówką w Polsce, które ma ponad 1000 podopiecznych.

Współpraca z Polskim Związkiem Głuchych

Rozpoczęcie współpracy z małopolskim oddziałem PZG, w zakresie pomocy osobom niedosłyszącym i głuchym.

 
2019

Granty na telemedycynę

 

Uzyskanie kolejnych dofinansowań na projekt telemedyczny w ramach RPO województwa śląskiego, na łączną kwotę 5 000 000 zł. Realizacja jednego z projektów trwa nadal.

 
2014

Nowe oddziały, nowe usługi

 

Spółka poszerza działalność o usługi związane z pielęgniarską długoterminową opieką domową i otwiera nowe oddziały.

 
2013

Pierwsze kroki w telemedycynie

 

Rozpoczęcie prac nad projektem telemedycznym.

 
2012

Kontrakt z NFZ

 

Spółka działa w obszarze rehabilitacji i podpisuje pierwszy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 
2011

Otrzymanie status podmiotu leczniczego

 

Spółka otrzymuje dofinansowanie w ramach RPO woj. świętokrzyskie na lata 2007 – 2013 i działa już w obszarze usług leczniczych.

 
2008

Poszerzenie działalności o nową branżę

 

Po koniec roku spółka nabyła nieruchomość w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na działalność leczniczą. Rok zamyka przychodem przekraczającym 1 000 000 zł.

 
2005

Rozszerzenie działalności na 5 miast

 

Spółka zostaje wpisana na listy kandydatów na Syndyka w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie oraz Rzeszowie. Pełni obowiązki syndyka w kilku postępowaniach.

 
2002

Powstanie spółki MKW

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę działającą na rynku wierzytelności