Opieka zdalna

MKW S.A. jest właścicielem marki TeleMed24 utworzonej na mocy uchwały wspólników w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stanowi jej integralną część działającą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wpisanego do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr: 00000026085.

W ramach struktur Spółki utworzyliśmy całodobowe Centrum Operacyjno-Pomocowe, w którym dyżur pełnią wykwalifikowani ratownicy.

  • Monitorujemy stan zdrowia pacjenta za pomocą opaski telemetrycznej skonfigurowanej z dedykowaną platformą informatyczną.
  • Reagujemy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia naszych podopiecznych.
  • Współpracujemy ze służbami medycznymi, informując ich o danych medycznych pacjentów oraz lokalizacji.
  • Przekazujemy informacje najbliższym, wskazanym przez pacjenta.

Dowiedz się więcej

305%

Przyrost aktywnych klientów teleopieki między H1 2019,
a H1 2020 w Spółce

62%

Przyrost zrealizowanych procedur medycznych między H1 2019,
a H1 2020 w Spółce

390%

Wzrost ilości alarmów SOS obsłużonych przez ratowników TeleMED24 między H1 2019,
a H1 2020 w Spółce