Kontakt

 

MKW Spółka Akcyjna

 

NIP: 736-15-76-096

Regon: 492829361

KRS: 0000898943

 

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego  204.452,90 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane

(+48 18) 200 04 77

biuro@mkw.com.pl

 

Skontaktuj się z nami