Powrót do aktualności

Zapytanie Ofertowe: „Zakup dostępu do systemu Teleopieki wraz z opaskami na potrzeby uruchomienia centrum operacyjno-pomocowego dla Gminy Wojciechów”.

08.06.2022

DOTYCZY: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0026/20 pt. „TeleMed24 w Gminie Wojciechów”.

Termin złożenia ofert do 15.06.2022 r.

  • Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Załącznik 1 – Formularz oferty – POBIERZ
  • Załącznik 2 – Oświadczenie –  POBIERZ