Powrót do aktualności

Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi kompleksowej opieki pielęgniarskiej na terenie miasta Bytom w woj. śląskim z dnia 20 maja 2022 r.

23.05.2022

DOTYCZY: Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„II EDYCJA Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”

  • Zapytanie ofertowe – POBIERZ
  • Załączniki do zapytania ofertowego – POBIERZ