Powrót do aktualności

Start emisji akcji na Beesfund

13.10.2021

13 października br. wystartowaliśmy z emisją akcji na bessfund.com jako pierwsza w Polsce spółka w branży telemedycznej.

Emisja nowych akcji spółki Serii B, C oraz D jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.


Cena emisji akcji serii B to 4,28 zł, serii C 4,52 zł oraz cerii D 4,76 zł. W sumie chcemy pozyskać blisko 2 mln zł. Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na znajdują się na stronie internetowej: www.emisje.mkw.com.pl.


Wycena Spółki sporządzona została przez niezależną firmę zewnętrzną. Uwzględniała zarówno dane historyczne jak i prognozy finansowe oraz wyniki finansowe spółek z branży związanej z telemedycyną (grupa porównawcza: Medicalgorithmics SA, Centrum Medyczne ENEL-MED SA, Nestmedic SA, InfoSCAN, Telemedycyna SA, MedApp SA). Do wyceny wartości Spółki przyjęto średnią z wyceny dokonanej metodą DCF oraz metody mnożnikowej. Emisję akcji zaczynamy 12 października dla grupy inwestorów z platformy beesfund.com. Dzień później będzie to emisja ogólnodostępna.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na:

  • zakup dedykowanej dla naszych rozwiązań platformy i oprogramowania – 7%, Obecnie płacimy miesięczną opłatę za korzystanie z takich rozwiązań
  • zakup sprzętu IT i oprogramowania do rozbudowy zespołu i zwiększenie efektywności procesów – 3,5%,
  • działania marketingowe i promocyjne produktu, reklama tekstowa AdWords w sieci wyszukiwania, reklama displayowa w sieci reklamowej, reklama produktowa, współpraca z portalami skierowanymi do osób 60+, remarketing i inne działania np. uczestnictwo w targach – 63%,
  • koszty prowadzenie emisji – 8,5%.
  • koszty związane ze zwiększeniem skali działania TeleMed24 w tym nowi operatorzy/ratownicy oraz sprzęt – 18%.

Wierzymy, że ukierunkowana na zwiększenie skali działalności emisja pozwoli nam zrealizować zamierzone cele, a

inwestorom dostrzegającym potencjał rynku tzw. „silver economy” na osiągnięcie zamierzonych wyników finansowych.

Zapraszamy do współpracy: https://emisje.mkw.com.pl