Powrót do aktualności

Spółki otrzymała środki w wysokości 481.780,20 PLN

13.12.2021

Za pośrednictwem systemu SEKAP Spółka otrzymała informacje o pozytywnym rozliczeniu kolnej transzy płatności w realizowanej II edycji projektu „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenia”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spółki otrzymała środki w wysokości 481.780,20 PLN, co pozwoli bez przeszkód realizować kolejne planowane przedsięwzięcia w ww. projekcie.

Główne korzyści: Osoby biorące udział w projekcie będą miały zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych w ich miejscu zamieszkania na czas realizacji projektu.

Wartość dofinansowania UE: 3 576 860,40 zł 

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.06.2022