Powrót do aktualności

Prośba o kontakt drogą e-mailową

01.12.2020

MKW Sp z o.o. jako podmiot leczniczy NZOZ Zdrój Med nr: 00000026085

w związku z szczepieniem przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

zwraca się z prośbą o kontakt drogą e-mailową z sekretariatem MKW Sp. z o.o do dnia 21grudnia 2020r. do godz. 15.00 osób zainteresowanych szczepieniem dla pracowników sektora ochrony zdrowia.

Dane kontaktowe: office@mkw.com.pl