Powrót do aktualności

Ogłoszenia o pracę

11.05.2022

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), projekt nr RPLU. 11.02.00-06-0027/20

pt. „TeleMed24 w Gminie Garbów” zapraszamy do składania CV na stanowiska: