Powrót do aktualności

MKW S.A., właściciel marki TeleMed24 zakończył emisję akcji

14.01.2022

MKW S.A., właściciel marki TeleMed24 zakończył emisję akcji oraz kampanię crowdinvestingową.

Pozyskane środki przeznaczy na dalszy, coraz bardziej dynamiczny rozwój TeleMed24.

Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy uwierzyli w wizję naszej spółki. Jesteśmy obecnie trzecim co do wielkości tego typu podmiotem w Polsce, które posiada powyżej 1000 podopiecznych. Między innymi dzięki zawartym w ostatnich miesiącach umowom w obszarze teleopieki, przychody spółki za 2021 rok przekroczą 3 mln zł, tj. ok. 10% więcej r/r.

W długoterminowej prognozie realne jest znaczne przyspieszenie zarówno w zakresie tempa przyrostu nowych podopiecznych, jak przychodów i zysku. Rozpoczęliśmy współpracę m.in. z Polskim Związkiem Głuchych, Krajowym Związkiem Podmiotów Leczniczych, MedApp S.A. czy też z Ogólnopolską Kartą Seniora. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w wysokości 1,7 mln zł.

To wszystko stanowi nasz potencjał i znacznie przyspieszy wzrost firmy.

Dziękujemy i witamy w spółce MKW.

Wincenty Pelc, Prezes Zarządu MKW S.A.

Z rozwiązań teleopieki korzysta obecnie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość analiz wskazuje, że ich liczba będzie rosnąć skokowo, ponieważ Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Według szacunków GUS w 2050 roku w Polsce będzie żyło ponad 11 milionów osób mających ukończony 65 rok życia. Procesowi temu towarzyszy coraz powszechniejsza samotność: badanie „Oblicza Samotności” przygotowane przez Szlachetną Paczkę pokazuje, że już teraz co trzeci Polak powyżej 74. roku życia mieszka sam.